VIRTUALNI MUZEJ

GRADA SOLINA

 

Paraćeve kuće 

Na zapadnom dijelu solinskoga prostora, uz amfiteatar, Paraćeve su kuće. Građene su jedna uz drugu tako da su s tri strane uokvirivale zajednički dvor te su se doimale poput utvrde, što je odraz nesigurna života u vrijeme njihova podizanja oko godine 1700

Pišući o Paraćevu dvoru sredinom prošloga stoljeća, don Lovre Katić kaže:  »Sklop kuća, koji sastavlja Paraćev dvor, daje sliku prave tvrđave. I on je sagrađen kamenjem s amfiteatra, a ima i uzidanih spolija, između kojih i timpanon s ulaza u oltar jedne starohrvatske crkve, možda sv. Mihovila de Arena. Originalni prozori djelomično su se sačuvali na izvanjskim zidovima i malih su dimenzija (oko 75 cm x 50 cm). Na sjevernoj strani još se vide puškarnice, a na toj su strani i zidovi građeni od vrlo velikoga kamenja. Na prozorima u unutrašnjosti ispod donjega praga vire jaki kljunovi, na koje se postavlja daska i na njoj se sušile oskoruše, grožđe i smokve. Još su sačuvani djelomično južni zidovi i jaki su poput bedema. Dvor je imao dvoja vrata.«

U kasnijim vremenima - sve do naših dana - Paraćeve kuće će mijenjati vlasnike i izgled. U početku su pripadale Paraćima i Draškovićima, a prodajom i nasljeđivanjem dolaze novi vlasnici. Na starim se kamenim kućama podižu nadogradnje od suvremenih materijala. Polagano nestaje izgled tipičnih dalmatinskih kuća. Pa ipak, za razliku od mnogih drugih kuća iz vremena doseljenja nakon Kandijskoga rata koje nisu preživjele do danas ili su se izmijenile do neprepoznatljivosti, Paraćeve kuće još uvijek mogu istraživačima ponešto razjasniti o novijoj solinskoj povijesti.

Paraćeve kuće

Na zapadnom dijelu solinskoga prostora, uz amfiteatar a sa zapadne strane puta koji vodi na sjever, Paraćeve su kuće. Izgrađene su na zemlji koju je godine 1672. - nakon doseljenja na solinski prostor poslije Kandijskoga rata - dobio na korištenje harambaša Ivan Parać. U najstarijem dijelu naselja kuće su podignute jedna uz drugu tako da su s tri strane uokvirivale zajednički dvor te su se doimale poput utvrde, što je odraz nesigurna života u vrijeme njihova podizanja oko godine 1700. Katastar iz 1831. bilježi tri jednokatnice na istočnoj strani dvora s pročeljima i stubištima na zapadu. Na sjevernoj su strani dvora dvije jednokatnice s pročeljima na jugu. Na zapadnoj su strani dvora, a s pročeljima na istoku, dvije građevine. Prva je jednokatnica, južno od nje najprije je bila štala, a poslije tijesak za ulje. Južno, na rubu dvora, stoji štala i iza nje ruševina. Izgled Paraćeva dvora prije te gradnje sačuvan je u crtežu slikara J. B. Van Moera iz 1858. Građevni sklop je bio otvoren prema jugu. Istočna kuća je sačuvana, ali ima u prizemlju balaturu, koja na slici nije zabilježena. Zapadna kuća je sačuvana samo u prizemlju, koje je na slici samo naznačeno. Izgled najstarijega dvora, s dvojim vratima, dočarao je i Vjekoslav Parać na slici Stari Solin - Paraćev dvor kraj amfiteatra.

Prizemnica i dvije ruševine južno su od ove skupine kuća, a na njihovu će mjestu koncem 19. stoljeća niknuti velika kamena dvokatnica s balaturom na južnoj strani, u to doba najveća kuća u Solinu. Nakon rušenja stare kuće i ogradnoga zida don Frane Bulić je brojne spolije, koje su ih resile, otkupio za splitski Arheološki muzej. Kamene glave koje su stajale iznad velikih vrata staroga dvora dao je uzidati u zapadno pročelje svoga Tusculuma.

S južne strane ovoga sklopa prije 1872. sagrađena je prostrana kuća, a sa zapadne dvije. Uz istočnu stranu dvora dograđene su dvije kuće s ulazom na jugozapadu i ograđenim dvorom koji se u ponešto izmijenjenom izgledu sačuvao do danas. Istočno od puta, uz gumno neposredno uz amfiteatar, dvije su kuće s pročeljima i stubištima na sjeverozapadu. Sa sjeveroistočne strane gumna, nad ostacima amfiteatra, godine 1863. izgrađena je katnica. Materijalom i oblikom stopila se s ostacima amfiteatra i s vremenom postala njegov nerazdvojivi dio. U njezinu prizemlju je bila kuhinja s ognjištem, konoba i staja, a otvoreno kameno stubište vodi na kat gdje su prostorije za spavanje.Krov je prekriven tankim kamenim pločama. Do danas se sačuvala u izvornom obliku.

Pišući o Paraćevu dvoru sredinom prošloga stoljeća, don Lovre Katić kaže:  »Sklop kuća, koji sastavlja Paraćev dvor, daje sliku prave tvrđave. I on je sagrađen kamenjem s amfiteatra, a ima i uzidanih spolija, između kojih i timpanon s ulaza u oltar jedne starohrvatske crkve, možda sv. Mihovila de Arena. Originalni prozori djelomično su se sačuvali na izvanjskim zidovima i malih su dimenzija (oko 75 cm x 50 cm). Na sjevernoj strani još se vide puškarnice, a na toj su strani i zidovi građeni od vrlo velikoga kamenja. Na prozorima u unutrašnjosti ispod donjega praga vire jaki kljunovi, na koje se postavlja daska i na njoj se sušile oskoruše, grožđe i smokve. Još su sačuvani djelomično južni zidovi i jaki su poput bedema. Dvor je imao dvoja vrata.«

U kasnijim vremenima - sve do naših dana - Paraćeve kuće će mijenjati vlasnike i izgled. U početku su pripadale Paraćima i Draškovićima, a prodajom i nasljeđivanjem dolaze novi vlasnici. Na starim se kamenim kućama podižu nadogradnje od suvremenih materijala. Među starim krovovima pokrivenim crijepom ili kamenim pločama ukazuju se plastične i metalne valovite ploče, a neke kamene balature zamijenjene su betonskim terasama. Polagano nestaje izgled tipičnih dalmatinskih kuća.

Pa ipak, za razliku od mnogih drugih kuća iz vremena doseljenja nakon Kandijskoga rata koje do danas nisu preživjele ili su se izmijenile do neprepoznatljivosti, Paraćeve kuće još uvijek mogu istraživačima ponešto razjasniti o novijoj solinskoj povijesti. A Solinjanima - starim i novim - te svim dobrohotnim posjetiteljima posvjedočiti o duhu solinskih prošlih vremena. I pomoći nam prenijeti ga u budućnost.

NASLOVNICA  UVJETI KORIŠTENJA  KORISNE POVEZNICE  KONTAKT  IMPRESSUM

Virtualni muzej grada Solina - Sva prava pridržana © 2013-2020 vmgs.hr

Korisne poveznice

     

Impressum

Ideja i realizacija

Antun i Marko Matijević

Bibliografija

Damir Agičić, In memoriam Ljubo Boban (1933. – 1994.) – dvadeset godina kasnije, Tusculum 7, Solin 2014, 225-228.
Ivan Alduk, Rustem-paša i Mihrimah, Tusculum 3, Solin 2010, 63-69.
Ivan Alduk, Tvrđave splitsko-dalmatinske županije, Split 2014.
Antički portret u Jugoslaviji, Beograd – Skopje – Zagreb – Split – Ljubljana 1987 (katalog izložbe).
Ivo Babić, Prostor između Trogira i Splita, Trogir 1984.
Petar Zdravko Blajić, Pohvalna pjesma Splitu, Naprijed s glazbom, Klis 1996, 81-83
Petra Blažević, Muzeološka koncepcija prezentacije Solina u ranom srednjem vijeku, Diplomski rad, Zagreb 2013, (https://darhiv.ffzg.unizg.hr/2417/1/Diplomski_rad_Petra_Blazevic.pdf, preuzeto 22. 9.2014.).
Sanja Buble, Gradnja mlina - umijeće koje nestaje; Gašpina mlinica u Solinu, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 33-34, Zagreb 2009-2010, 97-112.
Frane Bulić, Po ruševinama stare Salone, Split 1986, 71-77.
Nenad Cambi, Krist i njegova simbolika u likovnoj umjetnosti starokršćanskog perioda u Dalmaciji, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 70-71, Split 1968-1969, 57-107.
Nenad Cambi, Atički sarkofazi na istočnoj obali Jadrana, Split 1988.
Nenad Cambi (uredio), Antička Salona. Zbornik radova, Split 1991, Predgovor, 5-36; Pogovor, 446-507.
Nenad Cambi, Fragment antičke nadgrobne stele iz Salone, Kačić, 25, Split 1993, 351-359.
Nenad Cambi, Sarkofag Dobroga pastira iz Salone i njegova grupa, Split 1994.
Nenad Cambi, Imago animi. Antički portret u Hrvatskoj, Split 2000.
Nenad Cambi, Antika, Zagreb 2002a.
Nenad Cambi, Kiparstvo, Longae Salonae I, II, Split 2002b, 115-162 (I), 44-98 (II).
Nenad Cambi, Kiparstvo rimske Dalmacije, Split 2005.
Nenad Cambi, Atički sarkofazi u zbirci Matijević, Tusculum 1, Solin 2008, str. 61-67.
Nenad Cambi, Sarkofazi lokalne produkcije u rimskoj Dalmaciji, Split 2010.
Nenad Cambi, Neobjavljeni fragment tropeja iz Salone, Tusculum 7, Solin 2014, 75-79.
Tonći Ćićerić, Solinsko glagoljaško pjevanje na magnetofonskim snimkama Stjepana Stepanova iz godine 1964., Tusculum 6, Solin 2013, 191-214.
Dino Demicheli, Salonitani extra fines Dalmatiae (III). Civili salonitanskoga podrijetla, Tusculum 7, Solin 2014, 31-50.
Arsen Duplančić, Solin na akvarelima Edmunda Misere,Tusculum 1, Solin 2008, 159-170.
Arsen Duplančić, Solinska narodna nošnja na starim grafikama i crtežima, Tusculum 2, Solin 2009, 145-172.
Ejnar Dyggve, L’amphitheatre, Recherches à Salone, II, Copenhague 1933, 35-150.
Ejnar Dyggve. Istraživanja u Dalmaciji, Split 2014 (katalog izložbe).
Ivan Grubišić, Solinski Šperci, Tusculum 2, Solin 2009, 111-144.
Ivan Grubišić, Solinski Paraći, Tusculum 3, Solin 2010, 71-103.
Milan Ivanišević, Solinske božićne jaslice, Solin 1997.
Milan Ivanišević, Antica rediviva, Longae Salonae, I, II, Split 2002, 643-661 (I), 240-251 (II).
Milan Ivanišević - Đenko Ivanišević, Katastar Solina i okolice u godini 1831., Split 2011.
Mirko Jankov, Glazba i pjevanje, Sto godina župe Gospe od Otoka, Solin 2011, 187-201.
Mirko Jankov, Stara solinska misa, Tusculum 5, Solin, 177-203.
Jasna Jeličić-Radonić, Amfiteatar i zapadni bedemi Salone, Tusculum 1, Solin 2008, 35-44.
Jasna Jeličić-Radonić - Darko Pereža, Antičke spolije u solinskim Paraćima,Tusculum 4, Solin 2011, 43-66.
Mato Jurković - Branka Jurković-Bevilacqua, Introdukcija i aklimatizacija drvenastih egzota - četinjače - u zagrebačkim parkovima, Šumarski list, CXX, br. 7-8, Zagreb 1996, 327-334.
Lovre Katić, Naseljenje današnjeg Solina, Četiri priloga historiji grada Splita XVII i XVIII stoljeća, Split 1953, 85-101.
Lovre Katić, Solin od VII do XX stoljeća, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 9, Split 1955, 17-91, 309-311.
Lovre Katić, Ljetnikovac slikara Jurja Pavlovića u Solinu, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 14, Split 1962, 213-217.
Lovre Katić (priredio Ivan Mužić), Bilo jedno ubavo selo, Split 2008 (drugo dopunjeno izdanje).
Mario Kezić, Branko Grbić, Solin 2015 (katalog izložbe).
Slavko Kovačić, Katić, Lovro (Lovre), Hrvatski biografski leksikon , Zagreb 2009, (https://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=194, preuzeto 5.1.2014.)
Jagoda Mardešić, Teatar i hram u Saloni, Archaeologia Adriatica 11, Zagreb 2008, 223-234.
Jagoda Mardešić, Suze Helijada, Split 2012 (katalog izložbe salonitanskoga jantara).
Jagoda Mardešić, Don Frane Bulić na fotografijama, Solin 2014 (katalog izložbe).
Jagoda Mardešić, Bonus pastor u Saloni, Solin 2015 (katalog izložbe).
Emilio Marin (uredio), Starohrvatski Solin, Split 1992.
Dražen Maršić, Neobjavljeni spomenici sa solinskoga područja. Nadgrobni žrtvenik iz Vranjica, Solinska kronika 27 (III), Solin 15. 12. 1996, str. 19.
Dražen Maršić, Neobjavljeni spomenici sa solinskoga područja. Fragment nadgrobne stele s Japirka, Solinska kronika 29 (IV), Solin 15. 2. 1997, str. 15.
Dražen Maršić, Neobjavljeni spomenici sa solinskoga područja. Nadgrobna stela iz Donje Rupotine, Solinska kronika 33 (IV), Solin 15. 6. 1997, str. 17.
Dražen Maršić, Neobjavljeni spomenici sa solinskoga područja. Nadgrobni natpis Aurelija Firmina, Solinska kronika 30 (IV), Solin 15. 3. 1997, str. 17.
Dražen Maršić, Neobjavljeni spomenici sa solinskoga područja. Starokršćanski ulomci u Bašinim kućama, Solinska kronika 31 (IV), Solin 15. 4. 1997, str. 16-17.
Dražen Maršić, Rimske portretne stele iz Muzeja grada Trogira, Opuscula archaelogica 28, Zagreb 2004, 111-146.
Dražen Maršić, Nadgrobni reljef iz Vranjica - primjer rimskoga spomenika uklesana
u živu stijenu, Tusculum 1, Solin 2008, 45-52.
Dražen Maršić, Izgubljeni salonitanski spomenici (II.) / Portretne stele vojnika VII. legije C.p.f. Gaja Lukrecija i Lucija Cezija Basa, Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 103, Split 2010, 68-80.
Dražen Maršić, O ikonografiji i atribuciji salonitanskoga lorikata, Tusculum 7, Solin 2014, 7-30.
Dražen Maršić, Salonitanska portretna stela Virdomara i Pame, Tusculum 8, Solin 2015, 7-24.
Ivan Matijević, Qui cucurrit frumentarius annos XI, Tusculum 7, Solin 2014, 67-74.
Ivan Matijević, Rimski vojnici na natpisima iz Salone iz doba principata, Zadar 2015 (neobjavljena doktorska disertacija).
Marko Matijević, Crkve, kapele i groblja u župi,Sto godina župe Gospe od Otoka, Solin 2011, 65-116.
Marko Matijević - Mladen Domazet, Solinska svakodnevica u osvit novoga doba, Solin 2006.
Branko Metzger-Šober, Nadgrobni spomenici Ivana Rendića u Hrvatskom primorju, Ars Adriatica 3, Zadar 2013, 175-192.
Tea Odak, Molekularno-biološka obilježja endemske mekousne pastrve (Salmothymus obtusirostirs salonitana), Magistarski rad, Zagreb 2004, (https://www.balkan-trout.com/pdf/Tea_mag.pdf, preuzeto 30.11.2013.)
Vjekoslav Parać (priredio Bogdan Žižić), Sjećanja, Solinska kronika 55(VI)-57(VI), Solin 15.4.1999,23; 15.5.1999,23; 15.6.1999,23.
Proleksis enciklopedija (https://proleksis.lzmk.hr/)
Ratna kronika Splita (https://www.ratnakronikasplita.com/)
Ante Rendić-Miočević, Uz dva Silvanova svetišta u okolici Salone, Arheološki radovi i rasprave VII-IX, Zagreb 1982, 121-137.
Duje Rendić-Miočević, Antička Salona (Salonae) - povijesno urbanistički i spomenički fenomen, Arhitektura 160-161, Zagreb 1977, 54-69.
Duje Rendić-Miočević, Carmina epigraphica, Split 1987.
Duje Rendić-Miočević, Teatar u Saloni s osobitim obzirom na neke njegove kompozicijske i tehničke karakteristike, Antička Salona. Zbornik radova, Split 1991, 255-267.
Salona divina, Koprivnica 2011 (katalog izložbe).
Petar Selem – Inga Vilogorac Brčić, Romis. Religionum Orientalium monumenta et inscriptiones Salonitani, Zagreb 2012.
Mia Sesartić, Povratak starome Solinu. Paraći 3, Solinska kronika 178 (XVI), Solin 15.7.2009,22.
Ljubo Stipišić (uredio), Pučki crkveni i svjetivni pjevači Solina. Pivači Salone. Glagoljaško pjevanje Solina, Solin 2002.
Tonći Šitin, Josip Ado Podrug, Solin 2007 (katalog izložbe).
Branko Metzger-Šober, Nadgrobni spomenici Ivana Rendića u Hrvatskom primorju,Ars Adriatica 3, Zadar 2013, 175-192.
Domagoj Tončinić, Spomenici VII. legije na području rimske provincije Dalmacije, Split 2011.
Ubi erat lupa (https://www.ubi-erat-lupa.org)
Igor Zidić, Vjekoslav Parać, Zagreb 2010.
Igor Zidić - Stanko Špoljarić, Vjekoslav Parać, Zagreb 1984, (katalog izložbe).

 

Fotografije i ilustracije

Arhiv časopisa Tusculum
Arhiv Mirka Jankova
Arhiv Marka Matijevića
Arhiv Solinske kronike
Arhiv Župe Gospe od Otoka
Zoran Alajbeg
Ortolf Harl
Dražen Maršić
Tonći Seser
Jakov Teklić


Sva prava pridržana © 2020 vmgs.hr
Stranicu novčano podupire Grad Solin

Vmgs.hr koristi kolačiće (eng. cookies) da bi poboljšala Vaše doživljaje prilikom posjeta stranice te za prikupljanje podataka za analitiku pomoću alata Google Analytics. Pritiskom na gumb "Zatvori" slažete se sa našom politikom o kolačićima.